ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
วันสุนทรภู่
27 28
มีรายการจอง
 
29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-801

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบการให้ทุนฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ