ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
มีรายการจอง
 
14 15 16
17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23
24 25 26
วันสุนทรภู่
27 28 29 30

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 2 คน
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   18 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม ประชุมภาควิชาสังคมวิทยาฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   19 มิ.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมภาควิชานิติศาสตร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ